Plan pracy klubu

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ W STOWARZYSZENIU na 2014 rok

CODZIENNIE - I kontakt  grupa wsparcia dla osób zgłaszających się do Stowarzyszenia po pomoc i wsparcie

PONIEDZIAŁEK   -   Dzień kultularno - relaksowy gry zręcznościowe i towarzyskie

WTOREK  -  Problemy dnia codziennego  grupa wsparcia grupa samopomocowa DDA

ŚRODA  -  Rozgrywki sportowe bilard, tenis stołowy, piłkarzyki

Czwartek  -  Społeczność  klubowa

PIĄTEK  -  Sekcja turystyczno - krajoznawcza grupa samopomocowa Al-Anon

SOBOTA  -  Spotkania rodzinne, projekcje filmów dotyczących uzależnień - dyskusja, karaoke Grupa AA

 

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH „UWOLNIENIE” NA 2013 r.

 1. Dyżury i kontaktu w ramach konsultacji
 2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie zimowym czynne spędzenie wolnego czasu ( tenis stołowy ,bilard, piłkarzyki, dart )
 3. Realizacja programu „LABIRYNT” związany z nadużywaniem środków psychoaktywnych
 4. Organizacja wykładów i prelekcji o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi
 5. Dyskusyjny klub książki
 6. Karnawałowy Bal Maskowy
 7. Klub filmowy, projekcje + dyskusja
 8. Spotkania i prelekcje na temat uzależnień – psycholog, pedagog, pracownicy wydziału zdrowia
 9. Walentynki – impreza rodzinna
 10. Nauka tańca
 11. Dzień Kobiet – podziękowania za wsparcie
 12. Wieczorek poetycki – prezentacja własnej twórczości – wspólne śpiewanie
 13. Klubowa Liga Bilardowa
 14. Spotkanie integracyjne - wymiana doświadczeń międzyklubowych
 15. Karaoke –  rodzinne spotkanie z piosenką
 16. Rocznice Abstynenckie Członków Stowarzyszenia
 17. Ogólnopolski dzień trzeźwości – dzień otwartych drzwi
 18. Spotkanie Rodzinne „Wielkanocne jajeczko”
 19. czas skupienia, refleksji i radości
 20. Dzień Dziecka – spotkanie integracyjne dla  dzieci członków Stowarzyszenia i z Domów Dziecka Nr 1 i Nr 2
 21. Sierpień Miesiącem Trzeźwości – akcja ulotkowa i plakatowa, artykuły i ogłoszenia w prasie lokalnej, codzienne dyżury członków klubu
 22. Klubowa Liga Tenisa Stołowego
 23. Abstynencki Turniej Brydżowy Klubów Śląska i Zagłębia
 24. Andrzejki - spotkanie rodzinne integracyjno – rozrywkowe
 25. Zabawa mikołajkowa dla dzieci członków Stowarzyszenia i z Domów Dziecka Nr 1 i Nr 2
 26. .  Spotkanie opłatkowe
 27. Jak minął rok – nasze sukcesy , radości i troski– spotkanie rodzinne

 

II  Udział w zadaniach poza klubem

 

 1. Wyjazd do Krakowa – Szopka Noworoczna
 2. Kulig – integracyjna rodzinna wycieczka Stowarzyszeń  Sosnowca
 3. Klubowy Nordic -Walking
 4. Turniej piłki siatkowej
 5. Rozmowy z osobami opuszczającymi Izbę Wytrzeźwień
 6. Turniej Piłki Nożnej Klubów Abstynenckich Czeladź – udział
 7. Uroczyste obchody XI Rocznicy Powstania Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „UWOLNIENIE” wieczornica
 8. Udział w XXII zlocie Rodzin Abstynenckich Tatry 2013 Małe Ciche
 9. IV Festiwal Organizacji Pozarządowych
 10. Jasnogórskie Spotkania AA – uczestnictwo w mitingach
 11. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Piekar Śl. – udział
 12. Rodzinna wycieczka integracyjna
 13. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe „Miting pod gwiazdami” – Licheń
 14. Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej - Olsztyn
 15. Wyjazd integracyjno terapeutyczny rodzin Stowarzyszenia
 16. Śląskie Forum Abstynenckie
 17. Turniej Brydża Sportowego parami
 18. Międzyklubowy Turniej Bilardowy o Puchar Prezydenta Miasta z udziałem K.A Przebudzenie” , „AD – Astra”, „Dromader” -
 19. Rocznice Klubów Abstynenckich woj. Śląskiego  -udział
 20. Obcowanie z naturą , grzybobranie
 21. Rodzinne zawody sportowe na świeżym powietrzu
 22. Dzień Kulturalno  – Rozrywkowy – kino, Teatr Zagłębia, Teatr Rozrywki
 23. Korzystanie z krytej pływalni
 24. Szkolenia - udział

Program Organizacji i uczestnictwa członków Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich   „UWOLNIENIE”

w obchodach XXV-lecia Roku Ruchu Trzeźwościowego na terenie miasta Sosnowca.

 

Wrzesień 2012

 • Udział członków klubu "UWOLNIENIE” w Turnieju Bilarda o puchar prezydenta  miasta Sosnowiec organizowanego przez Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Przebudzenie"

Październik 2012

 • Udział w obchodach   XIII rocznicy powstania KA "Przebudzenie"

Listopad 2012

 • Turnieju Brydża sportowego parami 18.11.2012 organizator stowarzyszenie - Uwolnienie
 • Udział członków Stowarzyszenia  w otwarciu obchodów XXV lecia Roku Ruchu Trzeźwościowego w  Sosnowcu  oraz XXV rocznicy powstania SSRA "Dromader" w dniu 24.11.2012 r.
 • Organizacja zabawy Andrzejkowej 30.11.2012 – Uwolnienie

Grudzień 2012

 • Organizacja wieczorku poetyckiego 08.12.2012 Uwolnienie
 • Uroczyste spotkanie opłatkowe 15.12.2012 Uwolnienie
 • Organizacja zabawy Sylwestrowo - Noworocznej dla członków Stowarzyszenia i Stowarzyszeń abstynenckich Sosnowca

Styczeń 2013

 • Kulig spotkanie integracyjne Stowarzyszeń abstynenckich Sosnowca
 • Bal przebierańców – Uwolnienie

Luty 2013

 • Karaoke – wspólne śpiewy - Uwolnienie

Marzec 2013

 • Wiosenny turniej Brydża Sportowego Parami - Dromader
 • Wieczorek poetycki - Uwolnienie

Kwiecień 2013

 • Otwarty IX turniej Brydża Sportowego Parami - Uwolnienie
 • Wieczornica z okazji XI lecia Stowarzyszenia - Uwolnienie
 • Obchody Dnia Trzeźwości - Uwolnienie

Maj 2013

 • Udział Stowarzyszenia w V Festiwalu Organizacji Pozarządowych miasta Sosnowca
 • Wspólny piknik trzeźwościowy Rodzin Abstynenckich

Czerwiec Lipiec Sierpień 2013

 • Obóz terapeutyczno - integracyjny  inne stowarzyszenia trzeźwośowe
 • Wyjazdy integracyjne  - Uwolnienie
 • Obchody Sierpnia Miesiącem Trzeźwości dyżury w klubie Uwolnienie
 • Spędzanie wolnego czasu na Świerzym powietrzu gry i zabawy - Uwolnienie

Wrzesień 2013 

 • Turniej bilarda klubów miasta sosnowca - Przebudzenie
 • Grzybobranie – wyjazd integracyjny  - Uwolnienie

Październik 2013 

 • Wieczorek Poetycki Uwolnienie
 • Organizacja” VIII Śląskie Forum Abstynenckie „ - Stowarzyszenia Abstynenckie Sosnowca
 • Rocznica Stowarzyszenia- Przebudzenie

Listopad 2013

 • Jesienny Turniej Brydża Sportowego Parami - Dromader
 • Rocznica Stowarzyszenia - Dromader
 • Otwarty X Turniej Brydża Sportowego Parami - Uwolnienie
 • Karaoke wspólne śpiewy - Uwolnienie

Grudzień 2013

 • Uroczyste spotkanie opłatkowe - UWOLNIENIE
 • Organizacja zabawy Sylwestrowo - Noworocznej dla członków Stowarzyszenia i Stowarzyszeń abstynenckich Sosnowca - Uwolnienie
 • Wieczornica z okazji XXV lecia Stowarzyszenia AD-ASTRA

Luty 2014

 • Rocznica z okazji XXV lecia Stowarzyszenia AD-ASTRA
 • Ponadto przez cały rok obchodów Roku Ruchu Trzeźwościowego w Stowarzyszeniach odbędą się spotkania z psychologiem terapeutą.

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH „UWOLNIENIE” NA 2012 r.

I. Zadania w klubie

 1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie zimowym czynne spędzenie wolnego czasu ( tenis stołowy ,bilard, piłkarzyki, dart )
 2. Realizacja programu „LABIRYNT” związany z nadużywaniem środków psychoaktywnych
 3. Klubowa  szopka noworoczna
 4. Karnawałowy Bal Maskowy
 5. Turniej „Piłkarzyki”
 6. Spotkania z ciekawymi ludźmi – psycholog, sportowiec, artysta, poetka
 7. Walentynki – impreza rodzinna
 8. Wieczorek poetycki – prezentacja własnej twórczości – wspólne śpiewanie
 9. Klubowa Liga Bilardowa
 10. Spotkanie integracyjne - wymiana doświadczeń międzyklubowych
 11. Karaoke –  rodzinne spotkanie z piosenką
 12. Rocznice Abstynenckie Członków Stowarzyszenia
 13. Ogólnopolski dzień trzeźwości – dzień otwartych drzwi
 14. Spotkanie Rodzinne „Wielkanocne jajeczko” - czas skupienia, refleksji i radości
 15. Klubowy Turniej Darta
 16. Dzień Dziecka – spotkanie integracyjne dla  dzieci członków klubu i z Domów Dziecka Nr 1 i Nr2
 17. Klubowa Liga Tenisa Stołowego
 18. Sierpień Miesiącem Trzeźwości – akcja ulotkowa i plakatowa, artykuły i ogłoszenia w prasie lokalnej, codzienne dyżury członków klubu
 19. Klubowa Liga Tenisa Stołowego
 20. Rodzinne śpiewanie
 21. Abstynencki Turniej Brydżowy Klubów Śląska i Zagłębia
 22. Andrzejki - spotkanie rodzinne integracyjno – rozrywkowe
 23. Zabawa mikołajkowa dla dzieci członków klubu i z Domów Dziecka Nr1 i Nr2
 24. Spotkanie opłatkowe
 25. Jak minął rok – nasze sukcesy , radości i troski – spotkanie rodzinne

II.  Udział w zadaniach poza klubem

 1. Wyjazd do Częstochowy – Szopka Noworoczna
 2. Kulig – rodzinna wycieczka integracyjna
 3. Turniej piłki siatkowej
 4. Rozmowy z osobami opuszczającymi Izbę Wytrzeźwień
 5. Turniej Piłki Nożnej Klubów Abstynenckich Czeladź – udział
 6. Uroczyste obchody X Rocznicy Powstania Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „UWOLNIENIE”
 7. IV Festiwal Organizacji Pozarządowych
 8. Turniej Tenisa Stołowego Klubów Abstynenckich woj. śląskiego K.A. „Arka” Jastrzębie Zdrój –udział
 9. Jasnogórskie Spotkania AA – uczestnictwo w mitingach
 10. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Piekar Śl. - udział
 11. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe „Miting pod gwiazdami” – Licheń
 12. Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej - Olsztyn  - udział
 13. Wyjazd integracyjny do Ustki
 14. Zawody wędkarskie środowisk  trzeźwościowych Gliwice - udział
 15. Śląskie Forum Abstynenckie
 16. Rodzinna wycieczka integracyjna
 17. Rajd rowerowy po Jurze Krakowsko -Częstochowskiej
 18. Międzyklubowy Turniej Bilardowy o Puchar Prezydenta Miasta z udziałem K.A Przebudzenie” , „AD – Astra”, „Dromader” -
 19. Rocznice Klubów Abstynenckich woj. Śląskiego  - udział
 20. Obcowanie z naturą , grzybobranie
 21. Rodzinne zawody sportowe na świeżym powietrzu
 22. Dzień Kulturalno – Rozrywkowy – kino, Teatr Zagłębia, Teatr Rozrywki
 23. Korzystanie z krytej pływalni
 24. Udział w szkoleniach

 

 

PLAN PRACY KLUBU OD 01.01.2011 DO 30.04.2011

 

 • Wyjazd do Częstochowy – Szopka Noworoczna – styczeń;
 • Gry komputerowe  dla dzieci – w  okresie zimowym  raz w miesiącu – styczeń, luty, marzec;
 • Realizacja programu „LABIRYNT” związany z nadużywaniem środków psychoaktywnych
 • Klubowa  szopka noworoczna – styczeń;
 • Izba wytrzeźwień – rozmowy z osobami opuszczającymi izbę – styczeń, luty, marzec; kwiecień;
 • Karnawałowy Bal Maskowy – styczeń;
 • Turniej „Piłkarzyki” – luty;
 • Kulig – rodzinna wycieczka integracyjna do Wisły – luty;
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi – psycholog, sportowiec, artysta, poetka – luty;
 • Walentynki – impreza rodzinna – luty;
 • Wieczorek poetycki – prezentacja własnej twórczości – luty;
 • Zajęcia gimnastyczne – w okresie całego roku;
 • Klubowa Liga Bilardowa –  marzec;
 • Zwiedzanie kopalni zabytkowej Guido – marzec;
 • Wymiana doświadczeń międzyklubowych  - marzec;
 • Turniej Piłkarski Klubów Abstynenckich woj. śląskiego – „Metamorfoza” Czeladź – marzec;
 • Dzień Kobiet – spotkanie rodzinne – marzec;
 • Karaoke – rodzinne spotkanie z piosenką – marzec;
 • Ogólnopolski Dzień Trzeźwości – Dzień Otwartych Drzwi dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, szczególnie z dzielnicy Pogoń – kwiecień;
 • Spotkanie Rodzinne „Wielkanocne jajeczko” – czas skupienia, refleksji i radości – kwiecień;

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ W KLUBIE

 

 

poniedziałek    – dzień kulturalno – relaksowy, gry towarzyskie i zręcznościowe;

wtorek             – grupa wsparcia „Problemy dnia codziennego”;

środa               – kółko brydżowe, rozgrywki sportowe: bilard i tenis stołowy;

zajęcia gimnastyczne , grupa samopomocowa DDA

czwartek          – społeczność klubowa;

piątek              – sekcja turystyczno – krajoznawcza, grupa samopomocowa Al. – Anon;

sobota              – spotkania rodzinne, projekcje filmów dotyczących problemu uzależnień

z dyskusją , grupa samopomocowa AA;

niedziela          – (od 01.01 do 30.04) – spotkania rodzinne,  kino, teatr,  muzea;

codziennie       – informacje telefoniczne, konsultacje, poradnictwo, pierwszy kontakt